Tønsberg Kommune
NorskavdelingenGrunnskolenSpesialundervisning

Tønsberg Voksenopplæring tilbyr:

  • Opplæring i  norsk og samfunnskunnskap for voksne  innvandrere og asylsøkere som er bosatt i kommunene Andebu, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg.
  • Eksmensrettet grunnskoleopplæring for voksne over ett, to eller tre år avhengig av bakgrunnskunnskaper. Tjenesten tilbys bosatte i kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Andebu og Re.
  • Spesialundervisning gis etter sakkyndig vurdering. Tjenesten tilbys de som er bosatt i Tønsberg kommune.


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/27/2012 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Grenaderveien 11 | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 81 00 | Webredaktør Solveig Laland